Eğitmenlerimiz

senemPhoto
Dr. Öğr. Üyesi Senem Zeytinoğlu-Saydam

Senem Zeytinoğlu-Saydam, Özyeğin Üniversitesi Psikoloji Bölümü ve Çift ve Aile Terapisi Yüksek Lisans Programı’nda doktor öğretim üyesi, Türkiye’de International Centre for Excellence in Emotionally Focused Couple Therapy (ICEEFT) tarafından onaylı tek eğitmendir. Lisans derecesini Koç Üniversitesi Psikoloji Bölümü’nde, yüksek lisans derecesini Columbia Üniversitesi’nin Psikolojik Danışmanlık programında, doktora derecesini ise Drexel Üniversitesi Çift ve Aile Terapisi programında tamamlamıştır. BUDE Psikoterapi Merkezi’nde duygu odaklı çift terapisi süpervizyonları, vaka tartışmaları ve eğitimleri de düzenlemekte, aktif olarak bireyler, çiftler ve ailelerle çalışmaktadır. Aynı zamanda, Bilgi Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı’nda klinik süpervizör olarak görev yapmaktadır. Duygu Odaklı Birey, Çift ve Aile Terapileri (DOÇAT) Derneği’nin kurucu üyesi ve başkanı, Çift ve Aile Terapileri Derneği’nin yönetim kurulu üyesidir.

Yayınlarından bazıları:

Eğitmen adayımız

Prof. Dr. Nilüfer Kafescioğlu

Nilüfer Kafescioğlu, Psikoloji lisans derecesini Ege Üniversitesi’nden aldıktan sonra Klinik Psikoloji yüksek lisans derecesini Indianapolis Üniversitesi’nde ve Çift ve Aile Terapisi doktora derecesini Purdue Üniversitesi’nde tamamlamıştır. International Centre for Excellence in Emotionally Focused Therapy (ICEEFT) tarafından onaylı terapist ve duygu odaklı terapi süpervizörüdür. Aynı zamanda Association for Play Therapy (APT) tarafından onaylı çocuk merkezli oyun terapistidir. Araştırmalarında çift ilişkisinin psikolojik sağlık ile bağlantısı, çiftlerin iletişim döngüleri, zaman içinde çift ilişkisinde gerçekleşen olumlu veya olumsuz değişimlere odaklanmıştır. Ulusal ve uluslararası yayınları, konferans sunumları, verdiği eğitimler ve yönettiği tezler bu konulara odaklanmaktadır. 

Yayınlarından bazıları: